Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2013

Thursday
0124 559e
Reposted fromamatore amatore vialaj laj
5789 ab68

tastefullyoffensive:

My kitten printer is running low on toner. [x]

Reposted fromInsanityOverhaul InsanityOverhaul vialaj laj

March 18 2013

Thursday
Życie nie polega na oddychaniu, ale na chwilach, które wstrzymują oddech.
— znalezione na fb
Reposted fromjunior13 junior13 viaroyale royale

February 17 2013

Thursday
2279 c948
Reposted fromjuniper juniper viamorsik morsik
Thursday

Popatrz na swój brzuszek  i na swoje uda czy nie będzie lepiej,kiedy będziesz chuda??

— motywacja.
Reposted fromlivhanna livhanna vialaj laj
8539 0c24
Reposted fromAidenCorey AidenCorey vialaj laj

February 16 2013

Thursday
Są minuty, w których przeżywamy więcej niż przez całe lata
Reposted fromimm imm vialaj laj
Thursday
Thursday
Thursday
Thursday
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Różewicz, Kartoteka
Thursday
Thursday
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.

Reposted fromnataa nataa viaCryMeARiver CryMeARiver
6767 5ed8
Reposted fromamatore amatore vialaj laj
Thursday
To nie błędy decydują o tym, jacy jesteśmy, tylko to, co z tych błędów wywnioskujemy. I to czy pozwolimy im nas zniszczyć.
— Chyba własne.
Reposted fromMrrruk Mrrruk vialaj laj

September 26 2012

Thursday
Jesteśmy zbyt podobni do siebie. jesteśmy uparci i wszystko chcemy robić po swojemu. oboje nienawidzimy być w błędzie i oboje chcemy zawsze mieć rację. ale to właśnie jest miłość - nieważne co się stało lub stanie, my zawsze wracamy i wybaczamy sobie raz jeszcze.
— 'zawsze' straciło ważność.
Reposted frominconsistency inconsistency vialaj laj
Thursday
Są chwile, gdy wiesz, że przeszedłeś przez most i już nie ma powrotu.
— "Jestem Bogiem"
Reposted fromBlackkRose BlackkRose vialaj laj
Thursday
lubię , gdy nazywasz mnie swoją.
Reposted fromnexxt nexxt vialaj laj
Thursday
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
— Terry Pratchett
Reposted fromAsteraki Asteraki vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl